>

C

húng ta là:

    noviciat france

  • Những người nữ của niềm tin, sống chiêm niệm và hoạt động
  • Được dẫn dắt bởi tình yêu của Đức Ki-tô, của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và của Giáo Hội.
  • Sống trong cộng đoàn đa văn hóa và đa thế hệ. với khao khát mãnh liệt làm “hiển trị Triều đại Thiên Chúa” ở nơi chúng ta, ở giữa chúng ta và ở quanh chúng ta.

Luôn cởi mở cùng thế giới hiện đại với đam mê truyền giáo

  • Luôn cộng tác với các gia đình Mẹ Lên Trời, đặc biết với anh em Au-gus-ti-nô Mẹ Lên Trơi, những anh em cùng được sáng lập bởi cha Emmanuel d’Alzon.
  • Trung thành với tinh thần của cha sáng lập, chúng ta luôn sống cho mục đích truyền giáo như “những con cái của giáo hội” và “những người thợ xây dựng tình hiệp nhất”.

Từ Khóa: Nữ tu tận hiến Đức Mẹ Lên Trời, Nữ tu tận hiến Mẹ Lên Trời, nu tu tan hien
http://www.nutanhien.blogspot.com/

Trả lời