Bài 31:
Xin cho con biết gieo tình thương vào nơi oán thù.

Bài 32:
Khi nhìn lên một cây thập giá, bạn thấy gì ?

Bài 33:
Dù sang hay hèn, không ai bị từ chối chia sẽ vinh quang thập giá


Bài 34:
Ngài không ngạc nhiên trước những đen tối nơi chúng ta,
những tội lỗi điên rồ nơi chúng ta không làm người nổi giận


Bài 35:
Đức Giê-su là ai ?


Bài 36:
Đức Giê-su tự hiến mạng sống để mang lại sự tự do cho chúng ta.

Tam Nhật Phục Sinh

Bài 37:
Thứ Năm Tuần Thánh


Bài 38:
Chúa Giê-su hứa Thiên Đàng cho người trộm sám hối


Bài 39:
Tận cùng của khả năng con người,
quyền năng của Thiên Chúa tỏ rạng vinh quang nhất


Bài 40:
Duy trì niềm hy vọng Phục Sinh

 

(nguồn vietcatholic.net và youtube.com)

Trả lời