dalzon04Kinh nghiệm của Cha Emmanuel d’Alzon cho chúng ta thấy rằng : để đồng hành giới trẻ, chúng ta phải có niềm đam mê và yêu mến giới trẻ như Thánh Agustinô nói : « Yêu và làm những gì bạn muốn » !

 

Giới trẻ chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời của Cha Emmenuel d’Alzon. Niềm đam mê giới trẻ đã luôn là một trăn trở thường trực nơi con người thánh thiện và bận rộn này.  Mở trường học, chuyên sâu giáo dục giới trẻ là một đường lối mà qua đó Cha Emmanuel d’Alzon muốn đồng hành và giúp giới trẻ trong thời đại của Cha sống đức tin và xây dưng tinh thần phục vụ vô vị lợi vì Nước Trời.

Phần lớn cuộc đời của Cha đã cống hiến cho việc giáo dục giới trẻ. Khát khao của Cha, chính là muốn người trẻ sống kiên vững Đức Tin công giáo trong sự tự do, trưởng thành để phục vụ con người Đức Kitô bị bách hại, đe dọa nơi những con người bé nhỏ, không có tiếng nói để bảo vệ mình…

Ngay từ tuổi ấu thơ, Cha được sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc, Cha được hấp thụ và trưởng thành trong một nền giáo dục vô cùng quý giá, đó là lòng sùng đạo của gia đình, đặc biêt là cha mẹ của Cha. Chính vì điều đó đời sống đức tin và khát khao trở thành Linh Mục đã được gieo trồng rất sớm ngay trong lòng gia đình. Cũng xuất phát từ đó, Cha khát khao truyền đạt và chia sẻ với giới trẻ những gì Cha đã được đón nhân.

Theo Cha, mở trường Trung Học Đức Mẹ Lên Trời ở Nîmes (miền Nam nước Pháp) là một nhu cầu quan trọng và cần thiết để thực hiện đam mê giáo dục, đồng hành giới trẻ và  để cải cách xã hội Pháp vào thế kỷ XIX.

Cha nói rằng : « Chúng ta phải hòa hợp một cách mạnh mẽ tư tưởng công giáo, bởi sức mạnh, bởi đức tin, bởi tình yêu được múc lấy từ sự hiểu biết nơi Thiên Chúa, nơi Giáo Hội, và làm lan rộng ra khắp nơi, trong sự thông minh đến trong trái tim các bạn trẻ : tinh thần công giáo… » (Sách Thiêng Liêng tr. 1329). Cha nói tiếp : « Làm việc với giới trẻ thì không đủ, nhưng phải biết yêu thương giới trẻ nữa » ( Sách Thiêng Liêng tr.1382).

Theo mẫu gương của Đức Kitô, Cha muốn các tu sĩ và giáo dân cùng những người đồng hành và giáo dục phải biết yêu mến giới trẻ . Đó là một tình yêu được đào sâu trong tình yêu dành cho Đức Kitô, để có thể xứng đáng trở thành người trung gian giữa Thiên Chúa và các bạn trẻ. Đúng như vậy, để việc truyền đạt có hiệu quả tư tưởng và Đức Tin công giáo cho giới trẻ, Cha đòi hỏi mỗi người đồng hành giới trẻ phải sống tinh thần của người tin vào Chúc, biết quy hướng công việc phục vụ của mình vì lợi ích chung, vô vị lợi vì Nước Trời, và phải luôn lấy tâm điểm là chính con người Đức Kitô.

Trong việc đồng hành giới trẻ, Cha muốn chúng ta phải thể hiện một chút tính cách của một người cha  hay người mẹ ; có nghĩa là chúng ta phải yêu thương, quan tâm và có một cách nhìn tổng thể dành cho tất cả các bạn trẻ. Chúng ta nên tránh tình trạng không công bằng trong tình yêu thương dành cho mỗi người trẻ. Chắc chắn cũng không thể thiếu sự uy tín và sự tôn trọng tự do trong việc đồng hành giới trẻ. Đồng thời, chúng ta cũng cần động viên và giúp giới trẻ phát huy những suy nghĩ, sáng tạo trong mối tương quan về Đức Tin và Khoa Học.

 

Kinh nghiệm của Cha Emmanuel d’Alzon cho chúng ta thấy rằng : để đồng hành giới trẻ, chúng ta phải có niềm đam mê và yêu mến giới trẻ như Thánh Agustinô nói : « Yêu và làm những gì bạn muốn » !

 

Hoa cỏ dại (Oa)

Trả lời