images (4)

Xảy đến một đám mây rợp bóng trên họ, và một tiếng phát ra tự đám mây:

Ngài là con chí ái Ta, các ngươi hãy nghe Ngài!” (Mc 9,7)

Là người Ki-tô hữu, có lẽ ai cũng có thể kể về câu chuyện Chúa biến hình trên núi Tabor với nhiều chi tiết tập trung vào vinh quang của Chúa Giê-su. Trong câu chuyện này, chúng ta được mời gọi hiểu biết và chiêm ngắm bản tính đích thực của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, tôi nghĩ câu chuyện biến hình có một lời mời đặc biệt hơn cho từng người theo Chúa. Chúa Giê-su mời ta hãy “biến đổi”. Ta trả lời Chúa Giê-su như thế nào?

Trước hết, ta phải nhận ra rằng mình không thể biến đổi chính mình. Chúa Giê-su là người duy nhất có thể biến đổi con người ta. Qua câu chuyện biến hình, ta nhận ra rằng biến đổi chính là bước vào sự thân mật thẳm sâu với Chúa Giê-su. Ngài luôn mãi mời gọi mọi người hãy trải nghiệm điều này. Dù họ sẽ chẳng bao giờ có thể giải thích được mối liên hệ thẳm sâu đó như các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an.

Kế đến, nơi ta được biến đổi chính là nơi thánh. Ao ước được biến đổi nên trọn vẹn và thánh thiện luôn là ước muốn của mọi người và khi được biến đổi, tự sâu thẳm trong tim ta, kinh nghiệm biến đổi rất thật, rất sống động nhưng cũng mãi không thể giải thích được. Thế giới này đã không thể giải thích được về những con người được biến đổi, nhưng họ rất thật với lịch sử và nơi họ, ai ai cũng cảm nhận được sự hiện hữu rất thực và sống động của Thiên Chúa.

Cuối cùng, được biến đổi không phải là để cho riêng ta, nhưng là để trở thành nhân chứng cho mối liên hệ mật thiết giữa Thiên Chúa và con người. Mối liên hệ thẳm sâu trong tình yêu không dẫn ta đến một sự lý luận giải thích với những luận điệu của trí óc; nhưng nó dẫn đến một sự thay đổi trong sự sung mãn vì ta sống với kinh nghiệm được yêu.

Bước vào trọng tâm của Mùa Chay Thánh, mọi người được mời gọi biến đổi, được sống mối tình thâm sâu với Chúa Giê-su và được sai đi như nhân chứng của tình yêu. Để sống được điều đó, Thiên Chúa Cha đã chỉ cho ta biết có một cách duy nhất: “Lắng nghe Ngài (Giê-su)”.

Lm. Võ Trần Gia Định

(Trích trong Sống Lời Chúa Bayard Quyển 1/2018)

 

 

Trả lời