hien-linhLễ Hiển linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Việc Chúa sinh ra được loan báo cho mọi người biết dưới nhiều hình thức khác nhau như : lời các ngôn sứ loan báo từ nhiều thế kỷ trước, đạo binh thiên thần ca hát, ngôi sao lạ xuất hiện…Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp được Chúa.

Có những người không gặp được Chúa, dù biết rõ những chỉ dẫn về Người.

Đó là những kinh sư, biệt phái. Họ hiểu biết Thánh Kinh nhưng họ không gặp được Chúa, vì họ hiểu biết lý thuyết mà không thực hành. Họ ngồi một chỗ mà không chịu lên đường. Họ chỉ chú ý tới chữ nghĩa sách vở mà không chú ý tới cuộc sống con người. Họ chỉ tìm trong sách vở mà không tìm những dấu chỉ trong đời thường.

Đó là những Hêrôđê. Bạo Vương này muốn tìm Chúa mà không gặp Chúa, dù ông có binh hùng tướng mạnh trong tay. Ông không gặp Chúa vì ông tìm Chúa không phải vì Chúa mà vì quyền lợi của ông. Ông tìm Chúa không phải để thờ lạy nhưng để giết chết. Ông tìm Chúa không phải để tôn vinh Chúa nhưng để tôn vinh bản thân. Ông tìm Chúa không phải để làm theo ý Chúa nhưng bắt Chúa phải theo ý ông. Vì thế Chúa đã vượt thoát khỏi tầm tay ông vĩnh viễn ông không gặp được Chúa.

Những người xem ra rất gần gũi nhất, hiểu biết nhất, có phương tiện nhất đã không gặp được Chúa. Trái lại, những người có vẻ nghèo hèn, thiếu thốn phương tiện, xa xôi cách trở lại gặp được Chúa. Đó là các mục đồng và đặc biệt là ba nhà đạo sĩ mà chúng ta nhớ đến trong ngày mừng lễ hôm nay.

chuahienlinh2 8d0d1677b93650680927

Họ đã gặp Chúa vì họ đã lên đường. Lên đường nói lên thái độ dấn thân. Lên đường nói lên lòng cương quyết đi tìm. Lên đường là chấp nhận gian khổ để đạt được điều mơ ước. Họ lên đường và đã gặp Chúa vì lòng khao khát: khao khát chân lý, nên đêm đêm họ không ngừng quan sát bầu trời và tìm kiếm ánh sao. Khao khát chân lý nên khi Chúa vừa tỏ mình qua dấu hiệu ngôi sao, họ đã vội vã theo sát dấu ánh sao đi tìm. Khao khát gặp Chúa nên khi ánh sao vụt biến mất, họ đã không nản lòng, nhưng quyết tâm dò hỏi cho ra. 

Họ đã gặp Chúa vì tâm hồn đơn sơ thành thực. Đi tìm Chúa chứ không tìm bản thân. Đi tìm Chúa để thỏa lòng khao khát chân lý chứ không để thỏa mãn những tham vọng đen tối. Đi tìm Chúa để thờ lạy Chúa chứ không vì lợi lộc cá nhân. Với tâm hồn đơn sơ, họ đã nhận ra chính Chúa, dù Chúa có ẩn thân ở dưới hình dáng một em bé yếu ớt nghèo nàn, trong khung cảnh rất tồi tàn của chuồng bò hôi hám.

Đời sống của chúng ta cũng là một cuộc hành trình đi tìm Chúa. Chúng ta sẽ chỉ được gặp Chúa nếu chúng ta noi gương ba vua, có tâm hồn đơn sơ thành thực, có lòng khao khát Chúa vì chính Chúa, và dám dấn thân thực hành những điều Chúa truyền dạy, đặc biệt là sống bác ái, yêu thương, phục vụ Chúa trong những anh em nghèo khổ.

Lạy Chúa! Xin ban cho chúng con lòng khao khát tìm kiếm Chúa, xin chỉ dạy đường lối của Ngài cho chúng con, để mỗi ngày chúng con luôn biết lên đường trong sự tin tưởng và phó thác. 

Maria Ngọc Thắm, Tập sinh Oa.

Trả lời