288276_4d78f8facccc7004e170fc0a9bd84511

19/1/2020

Soi sáng: Tìm kiếm và chiếu tỏa ánh sáng của Đức Kitô

Cv 27,20

“Đã từ nhiều ngày, chẳng thấy mặt trời hay một vì sao nào xuất hiện, còn bão vẫn thổi mạnh, nên chúng tôi mất dần hy vọng được cứu”.

Suy niệm

Chúa Kitô là ánh sáng của chúng ta. Chúng ta hãy xích lại gần nhau để phản chiếu ánh sáng này rõ hơn, và từ đó trở thành chứng nhân đích thực của Chúa Kitô, là Ánh Sáng của thế gian.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, không có Ngài, chúng con lạc lối sai đường. Xin cho Lời của Ngài soi rọi chúng con. Ước mong những điều chia rẽ, bất hòa không ngăn cản nhiều người nhìn thấy ánh sáng Chúa chiếu tỏa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

dịch từ trang : https://unitedeschretiens.fr/

Trả lời