images20/1/2020

Hy vọng: Giữ vững lòng can đảm

Cv 27, 22

“Nhưng giờ đây tôi khuyên các bạn cứ can đảm, vì không ai trong các bạn phải mất mạng đâu, chỉ mất tàu thôi”.

Suy niệm

Người kitô hữu chúng ta thường cảm thấy nản lòng vì thiếu sự tiến bộ hướng tới sự hiệp nhất hữu hình. Chúng ta hãy cầu nguyện để xin ơn hiệp nhất với một đức tin vững mạnh, lòng kiên trì nhẫn nại và niềm hy vọng không ngừng.

Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con hướng lòng về Chúa. Xin đặt vào lòng chúng con niềm hy vọng. Xin cho Giáo hội của chúng con luôn giữ vững niềm hy vọng và làm việc cho sự hiệp nhất, điều mà Con của Chúa đã cầu xin đêm trước cuộc khổ nạn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

dịch từ trang : https://unitedeschretiens.fr/

Trả lời