Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa chay Năm A

 “Thưa Ngài, xin cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước”(Ga 4,15).

NIỀM KHÁT VỌNG CỦA CHÚNG TA

Trong cuộc sống hằng ngày có biết bao nhiêu cơn khát. Không chỉ là những khát vọng về thể xác, mà còn là những khát vọng về tâm linh, tâm hồn. Chính vì thế mà con người luôn có nhu cầu tìm kiếm một điều gì đó hầu thỏa mãn những cơn đói khát của mình. 

Ở Bài đọc I, dân Israel thiếu nước trầm trọng trong sa mạc. Thiên Chúa đã thỏa mãn nhu cầu của họ bằng cách truyền cho ông Maisen lấy gậy đập vào tảng đá, nước tuôn trào lai láng cho dân và đàn gia súc giãn cơn khát. Tuy nhiên, nước đó mới là nước vật chất làm thỏa mãn thể xác được chốc lát. Còn với Bài Tin Mừng hôm nay, cho ta thấy tại bờ giếng Giacop, người phụ nữ Samari cũng cũng đang khát dù chị đứng ngay tại giếng nước. Chị ta nói với Đức Giêsu : “Thưa Ngài, xin cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước”(Ga 4,15).F-7.5Và khi gặp Đức Giêsu, sự khao khát ấy được thỏa mãn bằng một thứ nước khác, một thứ nước uống vào sẽ không bao giờ khát nữa, nước đó là Nước Hằng Sống. Chúa sẽ ban thứ nước ấy cho những ai biết tin nhận Đức Giêsu vì chính Ngài là nguồn nước trường sinh.

Ai trong chúng ta mà không khát nước? Không có nước, con người không thể sống được. Nhưng đó chỉ là thứ nước nhằm thỏa mãn những cơn khát của thân xác, uống vào vẫn còn khát. Nguồn nước mà chúng ta hằng khao khát, mong ước đêm ngày, chính là Chúa. Và ở nơi Chúa, chúng ta tìm thấy “nguồn nước” không bao giờ cạn và khi chúng ta uống sẽ không bao giờ khát nữa.

Chính “nguồn nước” này làm thay đổi con người và làm cho con người không còn thèm khát những gì phàm tục nữa, nhưng làm cho tâm hồn được nâng cao, hướng khát vọng về Chúa. Như trường hợp người phụ nữ Samaria, mặc dù ở bên giếng nước mà cõi lòng vẫn còn khát và cơn khát ấy chỉ có thể được thỏa mãn bằng một thứ nước siêu nhiên là nước Hằng Sống mà Chúa Giêsu ban cho. 

Trong tâm tình của Mùa Chay Thánh này, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở về, làm hòa với Ngài bằng sự khao khát sống chân thực hơn: sống có tình người, có trái tim, có lương tâm và thánh thiện hơn. Do vậy, chúng ta cũng hãy khao khát đi tìm Chúa là nguồn nước hằng sống để được thỏa mãn cơn khát vọng vô biên, như đàn nai tìm đến suối nước trong, vì chính Chúa mới có thể thỏa mãn được mọi khát vọng của con người :

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. (Tv 61,2)

“Lạy Chúa, chúng con ước mong thật sự là những người đi theo Chúa và được đào luyện để làm chứng cho Chúa. Cho dù trong cuộc sống, chúng con vẫn chạy tìm thoả mãn bao nhiêu khao khát riêng của mình, những khao khát đôi khi rất ích kỷ và cá nhân. Xin cho chúng con cũng học biết chia sẻ với những khát vọng của bao con tim đang chờ đợi nơi tha nhân, nơi những người bên cạnh chúng con. Amen”

Sr Têrêsa Hoàng Yến, OA.

One Response to NIỀM KHÁT VỌNG CỦA CHÚNG TA

Trả lời