Hiệp thông

Chứa các bản tin ngắn

Đức Thánh Cha chủ sự Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 22

 

VATICAN. Chiều 2-2-2018, Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh và cũng là Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 22, ĐTC đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Đồng tế… Continue reading

Cần đức tin và can đảm để cầu nguyện

 

Đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu và can đảm tiến về phía trước cho dù giữa bao khó khăn. Đó là điều các thánh đã làm. Đó là dấu hiệu đặc trưng nơi đời sống cầu nguyện của các… Continue reading

Đức Phanxicô nhìn lại chuyến tông du Chile và Peru

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho hai Quốc Gia Chị Em này, Chile và Peru, xin Chúa chúc phúc cho họ”

Theo tin Zenit, ngày thứ Tư, 24 tháng 1, tại buổi triều yết chung tại Quảng Trường Nhà Thờ… Continue reading

Đức Thánh Cha bế mạc tuần cầu nguyện Hiệp Nhất Kitô

 

 

ROMA. Lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 25-1-2018, ĐTC đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các… Continue reading

Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất Kitô Giáo – Ngày thứ tám

Ngày thứ 8 : Ngài sẽ quy tụ những người lưu đày … từ bốn phương trời của trái đất

Er 11, 12-13 : Épraim sẽ không còn ghen với Giuđa, và Giuđa sẽ không còn là kẻ nghịch của Épraim Tv 106, 1-14; 43-48 : Quy tụ chúng ta lại … Sau đó chúng ta sẽ cử hành thánh danh Ngài Ep 2, 13-l9 : Ngài đã phá hủy bức tường ngăn cách Ga 17, 1-12 : Con được tôn vinh nơi họ Continue reading

Sự kiện

Th8
15
T4
all-day Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Th8 15 all-day
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời Ngày 1-11-1950, đúng vào dịp lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha Piô XII long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: “Thánh Mẫu[...]