Bài 21:
Hiệp Nhất, đặc tính chính yếu của Nước Trời

Bài 22:
Tình yêu của Chúa không bao giờ tàn phai

Bài 23:
Bạn có biết là bạn cần đến lòng thương xót của Chúa không ?

Bài 24:
Câu chuyện “Người con hoang đàng”

Bài 25:
Xin dạy con hai tiếng “Xin vâng”

Bài 26:
Không có ai tin Đấng mà họ không được nghe,
làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng ?

Bài 27:
Tin hay không tin ?

Bài 28:
Thiên Chúa mặc khải cho những ai lắng nghe và tin theo Ngài

Bài 29:
Xin cho con thấy dấu chỉ sự hiện diện của Chúa nơi anh em con.

Bài 30:
Thật khó cho người đương thời với Đức Giê-su chấp nhận Ngài là Con Thiên Chúa.

 

(nguồn vietcatholic.net và youtube.com)

One Response to 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay – 3

Trả lời

Sự kiện
Th8
27
T3
all-day Thánh Mô-ni-ca
Thánh Mô-ni-ca
Th8 27 all-day
Thánh Mô-ni-ca
  Thánh Mô-ni-ca (322?-387) H oàn cảnh cuộc đời Thánh Monica đã có thể biến ngài thành một người vợ hay mè nheo, một nàng dâu nhiều cay đắng và một người mẹ tuyệt vọng,[...]
Th8
28
T4
all-day Thánh Au-gus-ti-nô
Thánh Au-gus-ti-nô
Th8 28 all-day
Thánh Au-gus-ti-nô
Thánh Augustinô (354-430)   L à Kitô Hữu lúc 33 tuổi, làm linh mục lúc 36 tuổi, được tấn phong giám mục lúc 41 tuổi: ai ai cũng quen thuộc với tiểu sử tóm lược của Thánh[...]
Th10
13
CN
all-day Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Th10 13 all-day
Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Mừng lễ ba chân phước anh em Augustin Kamen, Pavel và Josaphat, tử đạo tại Bun-ga-ri-a. “Liệu chúng ta có thể tiếp tục lao động như chúng ta đã làm cho đến hôm nay đó[...]