Bài 31:
Xin cho con biết gieo tình thương vào nơi oán thù.

Bài 32:
Khi nhìn lên một cây thập giá, bạn thấy gì ?

Bài 33:
Dù sang hay hèn, không ai bị từ chối chia sẽ vinh quang thập giá


Bài 34:
Ngài không ngạc nhiên trước những đen tối nơi chúng ta,
những tội lỗi điên rồ nơi chúng ta không làm người nổi giận


Bài 35:
Đức Giê-su là ai ?


Bài 36:
Đức Giê-su tự hiến mạng sống để mang lại sự tự do cho chúng ta.

Tam Nhật Phục Sinh

Bài 37:
Thứ Năm Tuần Thánh


Bài 38:
Chúa Giê-su hứa Thiên Đàng cho người trộm sám hối


Bài 39:
Tận cùng của khả năng con người,
quyền năng của Thiên Chúa tỏ rạng vinh quang nhất


Bài 40:
Duy trì niềm hy vọng Phục Sinh

 

(nguồn vietcatholic.net và youtube.com)

Trả lời

Sự kiện
Th8
27
T3
all-day Thánh Mô-ni-ca
Thánh Mô-ni-ca
Th8 27 all-day
Thánh Mô-ni-ca
  Thánh Mô-ni-ca (322?-387) H oàn cảnh cuộc đời Thánh Monica đã có thể biến ngài thành một người vợ hay mè nheo, một nàng dâu nhiều cay đắng và một người mẹ tuyệt vọng,[...]
Th8
28
T4
all-day Thánh Au-gus-ti-nô
Thánh Au-gus-ti-nô
Th8 28 all-day
Thánh Au-gus-ti-nô
Thánh Augustinô (354-430)   L à Kitô Hữu lúc 33 tuổi, làm linh mục lúc 36 tuổi, được tấn phong giám mục lúc 41 tuổi: ai ai cũng quen thuộc với tiểu sử tóm lược của Thánh[...]
Th10
13
CN
all-day Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Th10 13 all-day
Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Mừng lễ ba chân phước anh em Augustin Kamen, Pavel và Josaphat, tử đạo tại Bun-ga-ri-a. “Liệu chúng ta có thể tiếp tục lao động như chúng ta đã làm cho đến hôm nay đó[...]