Sự kiện
Th10
12
T4
all-day Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Th10 12 – Th10 13 all-day
Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Mừng lễ ba chân phước anh em Augustin Kamen, Pavel và Josaphat, tử đạo tại Bun-ga-ri-a. “Liệu chúng ta có thể tiếp tục lao động như chúng ta đã làm cho đến hôm nay đó[...]
Th11
20
CN
all-day Ngày mất của Cha Emmanuel d’Alzon
Ngày mất của Cha Emmanuel d’Alzon
Th11 20 – Th11 21 all-day
Gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời sẽ tổ chức thảo luận…