Sự kiện
oct
13
mar
all-day Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
oct 13 all-day
Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Mừng lễ ba chân phước anh em Augustin Kamen, Pavel và Josaphat, tử đạo tại Bun-ga-ri-a. « Liệu chúng ta có thể tiếp tục lao động như chúng ta đã làm cho đến hôm nay đó[...]
nov
21
sam
all-day Ngày mất của Cha Emmanuel d’Alzon
Ngày mất của Cha Emmanuel d’Alzon
nov 21 all-day
Gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời sẽ tổ chức thảo luận…