Sự kiện
août
28
jeu
all-day Thánh Au-gus-ti-nô
Thánh Au-gus-ti-nô
août 28 all-day
Thánh Au-gus-ti-nô
Thánh Augustinô (354-430)   L à Kitô Hữu lúc 33 tuổi, làm linh mục lúc 36 tuổi, được tấn phong giám mục lúc 41 tuổi: ai ai cũng quen thuộc với tiểu sử tóm lược của Thánh[...]
oct
13
lun
all-day Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
oct 13 all-day
Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Mừng lễ ba chân phước anh em Augustin Kamen, Pavel và Josaphat, tử đạo tại Bun-ga-ri-a. « Liệu chúng ta có thể tiếp tục lao động như chúng ta đã làm cho đến hôm nay đó[...]
nov
21
ven
all-day Ngày mất của Cha Emmanuel d’Alzon
Ngày mất của Cha Emmanuel d’Alzon
nov 21 all-day
Gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời sẽ tổ chức thảo luận…