Sự kiện
août
26
ven
all-day Thánh Mô-ni-ca
Thánh Mô-ni-ca
août 26 – août 27 all-day
Thánh Mô-ni-ca
  Thánh Mô-ni-ca (322?-387) H oàn cảnh cuộc đời Thánh Monica đã có thể biến ngài thành một người vợ hay mè nheo, một nàng dâu nhiều cay đắng và một người mẹ tuyệt vọng,[...]
août
27
sam
all-day Thánh Au-gus-ti-nô
Thánh Au-gus-ti-nô
août 27 – août 28 all-day
Thánh Au-gus-ti-nô
Thánh Augustinô (354-430)   L à Kitô Hữu lúc 33 tuổi, làm linh mục lúc 36 tuổi, được tấn phong giám mục lúc 41 tuổi: ai ai cũng quen thuộc với tiểu sử tóm lược của Thánh[...]
oct
12
mer
all-day Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
oct 12 – oct 13 all-day
Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Mừng lễ ba chân phước anh em Augustin Kamen, Pavel và Josaphat, tử đạo tại Bun-ga-ri-a. « Liệu chúng ta có thể tiếp tục lao động như chúng ta đã làm cho đến hôm nay đó[...]