Nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời là ai ?

 

Chúng tôi là những người nữ của niềm tin sống tinh thần chiêm niệm và hoạt động.
Là những người được dẫn dắt bởi tình yêu cho Đức Kitô, Đức Trinh Nữ Maria và Giáo Hội.
Là những người sống trong các cộng đoàn quốc tế đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa thế hệ.
Với ước mong « Nước cha Trị Đến »
  • Trong chúng tôi
  • Giữa chúng tôi
  • Và chung quanh chúng tôi
Sống cởi mở với thế giới hôm nay cùng với niềm đam mê truyền giáo mãnh liệt.
Kết hợp làm việc với các Hội dòng Gia đình Mẹ Lên Trời, đặc biệt là với Anh em Augustinô Đức Mẹ Lên Trời là Dòng có cùng Đấng Sáng Lập : cha Emmanuel d’Alzon.
Trung thành với tình thần của Đấng Sáng lập, mục đích sứ mệnh truyền giáo của Hội dòng chúng tôi là sống theo tinh thần
  • « Người con của Giáo Hội »
  • « Người thợ của tinh thần đại kết »

Từ Khóa: Nữ tu tận hiến Đức Mẹ Lên Trời, Nữ tu tận hiến Mẹ Lên Trời, nu tu tan hien http://http://www.tanhienducmelentroi.org/

Trả lời

Sự kiện
Th8
15
T5
all-day Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Th8 15 all-day
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời Ngày 1-11-1950, đúng vào dịp lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha Piô XII long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: “Thánh Mẫu[...]
Th8
27
T3
all-day Thánh Mô-ni-ca
Thánh Mô-ni-ca
Th8 27 all-day
Thánh Mô-ni-ca
  Thánh Mô-ni-ca (322?-387) H oàn cảnh cuộc đời Thánh Monica đã có thể biến ngài thành một người vợ hay mè nheo, một nàng dâu nhiều cay đắng và một người mẹ tuyệt vọng,[...]
Th8
28
T4
all-day Thánh Au-gus-ti-nô
Thánh Au-gus-ti-nô
Th8 28 all-day
Thánh Au-gus-ti-nô
Thánh Augustinô (354-430)   L à Kitô Hữu lúc 33 tuổi, làm linh mục lúc 36 tuổi, được tấn phong giám mục lúc 41 tuổi: ai ai cũng quen thuộc với tiểu sử tóm lược của Thánh[...]