ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

Đối với chị em Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, cầu nguyện đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hằng ngày. Đó chính là ánh bình minh và cũng là hoàng hôn.
Khi nói về đời sống cầu nguyện, chị em dành thời gian để cầu nguyện riêng, tham dự Thánh Lễ và các giờ kinh Phụng Vụ mỗi ngày.
Ngoài ra, những cuộc tĩnh tâm tháng và tĩnh tâm năm giúp chị em tiến xa hơn trong đời sống với Đức Kitô.
Cha Alzon, Đấng sáng lập muốn các chị em chỉ sống đơn giản là những kitô hữu. Đời sống cầu nguyện không có sự riêng biệt, nhưng cùng hiệp thông với lời cầu nguyện của Giáo Hội toàn cầu.
Bằng lời cầu nguyện hằng ngày sẽ giúp chúng ta luôn ý thức sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, như Cha Alzon mời gọi chúng ta :
« Tất cả những gì tôi chạm tới đều là tác phẩm của Thiên Chúa, đều là sở hữu của Người …Tôi có trung thành với tiếng nói của tất cả mọi tạo vật dẫn tôi hướng tới Đấng Tạo ra chúng không? » (Sách linh thao, tr. 26).
Đức Kitô là trung tâm của cuộc sống chúng ta. Chính Người mời gọi chúng ta, qui tụ chúng ta và sai chúng ta ra đi. Mọi sự đều khởi sự và trở lại trong Đức Kitô như ý Chúa Cha muốn.
Nhờ những giờ chia sẻ về đời sống linh thiêng trong Cộng Đoàn làm cho đời sống đức tin của chúng ta trở nên phong phú hơn và lớn dần trong sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa.
« Việc học hỏi về Đức Kitô giúp chúng ta hiểu biết về Đấng Cứu Thế : Càng hiểu biết thêm về Người, chúng ta càng yêu mến Người nhiều hơn ; và càng yêu mến Người nhiều, chúng ta càng mong muốn được nên giống Người nhiều hơn. » (Sách linh thao, tr.326).
Chúng ta sử dụng những phương tiện sẵn có để có thể hiểu biết hơn về Thiên Chúa, để phục vụ Người qua anh em đồng loại và loan báo về Người một cách tốt hơn.

Trả lời

Sự kiện
Th8
15
T5
all-day Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Th8 15 all-day
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời Ngày 1-11-1950, đúng vào dịp lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha Piô XII long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: “Thánh Mẫu[...]
Th8
27
T3
all-day Thánh Mô-ni-ca
Thánh Mô-ni-ca
Th8 27 all-day
Thánh Mô-ni-ca
  Thánh Mô-ni-ca (322?-387) H oàn cảnh cuộc đời Thánh Monica đã có thể biến ngài thành một người vợ hay mè nheo, một nàng dâu nhiều cay đắng và một người mẹ tuyệt vọng,[...]