Mồng 1 Tết: Cầu bình an cho năm mới

20150202224323_37189Tin Mừng ngày mồng 1 tết: Cầu bình an cho năm mới

Lời Chúa Ga 20,19-23

“Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Khi các môn đệ đang lo lắng, sợ hãi, thì Đức Giêsu hiện giữa các ông và nói : « Bình an cho các con ».
Đây là lời đầu tiên Đức Giêsu nói với các môn đệ khi Ngài sống lại từ cõi chết. Chắc chắn Chúa biết rõ điều các ông cần là « ơn bình an ». Chúa biết rõ các ông cần ơn này hơn mọi thứ khác nên mới nói 2 lần : « Bình an cho các con ».

Hôm nay ngày đầu năm, chúng ta cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Nhưng có lẽ điều tốt đẹp hơn cả là “ơn bình an”.
Chúng ta cầu chúc cho nhau được bình an và xin Chúa giúp ta luôn có bình an trong tâm hồn, trong gia đình, cho dù cuộc sống có nhiều khó khăn và thử thách.

Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.

Set Banner Happy new year 2018 greeting card and chinese new year of the dog, Cherry blossom background

Trả lời

Sự kiện
Th10
13
T7
all-day Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Th10 13 all-day
Chân phước Kamen, Pavel và Josaphat
Mừng lễ ba chân phước anh em Augustin Kamen, Pavel và Josaphat, tử đạo tại Bun-ga-ri-a. “Liệu chúng ta có thể tiếp tục lao động như chúng ta đã làm cho đến hôm nay đó[...]
Th11
21
T4
all-day Ngày mất của Cha Emmanuel d’Alzon
Ngày mất của Cha Emmanuel d’Alzon
Th11 21 all-day
Gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời sẽ tổ chức thảo luận…