Anh chị em của Đức Kitô là ai?

jesus-freres-disciples“Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.” (Mc 3, 21). Xét trên bình diện tự nhiên, đây có thể là một trong những giây phút phũ phàng nhất trong đời của Chúa Giêsu. Người dưng nước lã nói Ngài bị quỷ ám thì cũng đành, còn ở đây ngay cả thân nhân bà con cũng đến để lôi Chúa về nhà, vì họ cho rằng Chúa bị điên loạn, mất trí. Với niềm tin vào Ngài, bạn có nghĩ vậy không? Ngài điên loạn thật sao? Ngài mất trí thật sao? Hay chăng Ngài đang muốn mặc khải cho chúng ta điều gì đó về Ngài chăng? Thiết nghĩ có chăng khi Chúa Giêsu đang sống trong thân phận con người, nhưng Ngài – Con Thiên Chúa nhập thể, vẫn không để bản tính nhân loại lấn át, kéo Ngài xa lạc khỏi sứ mạng thiêng liêng, cứu độ con người để nâng con người lên địa vị làm con cái Thiên Chúa. Ngài nhìn mọi sự trong nhãn quan siêu nhiên đó và cho chúng ta biết mối tương quan thân thuộc đích thực của chúng ta với Ngài không hệ tại ở huyết thống nhân loại, mà là ở việc “thi hành ý muốn của Thiên Chúa”.

Với bản tính con người yếu đuối của chúng ta, chúng ta luôn hướng theo suy nghĩ tự nhiên nhất. Thay vì nghĩ suy, cư xử theo sự thúc đẩy của xu hướng tự nhiên, giờ đây,với con mắt đức tin, chúng ta nhận ra Chúa nơi mọi sự, mọi người. Rồi cũng thay vì chạy theo chủ nghĩa thế tục để tìm kiếm tiền tài, danh vọng cốt sao có thể sống hưởng thụ ở đời này mà thôi, nhưng với cặp mắt đức tin siêu nhiên, chúng ta luôn tìm kiếm và hưởng dùng mọi sự, nhắm tới cùng đích là hạnh phúc Nước Trời. Nói tóm lại, để được cùng là anh em chị em với Chúa Kitô, nghĩa là sống trong tình thân với Ngài, chỉ cần một điều kiện, đó là “thi hành ý muốn của Thiên Chúa”.

Bạn tôi ơi ! Từ giây phút này đây, trước khi hành động bất cứ điều gì, mời bạn dừng lại một giây để thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ?”

Lạy Chúa, xin dạy con biết nhận ra Chúa trong mọi sự và biết nhìn mọi sự với ánh mắt của Chúa để con xứng đáng là anh em chị em của Chúa. Amen.

Sr Maria Trần Soa, OA

 

Trả lời

Sự kiện
Th8
15
T5
all-day Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Th8 15 all-day
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời Ngày 1-11-1950, đúng vào dịp lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha Piô XII long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: “Thánh Mẫu[...]