OAVN

Những ngày qua, chúng ta đã bắt gặp Gioan với những tiếng kêu nơi hoang địa “Hãy giục lòng sám hối vì Nước Trời đã đến gần.”(Mt 3,2), chính ông là người đã lớn tiếng tuyên bố rằng: “có… Continue reading

Thánh Gioan Tiền Hô tự nhận mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Phải chăng đây là một tiếng kêu vô hồn vô nghĩa?. Thưa rằng không, nhưng là tiếng kêu có nội dung, là những điều nhắn gửi… Continue reading

“ Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta! Đừng sợ, có Ta ở với ngươi. ( Is 43,1.5)

Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng… Continue reading

Mặc dù không còn tồn tại ở Việt Nam chế độ quân chủ nhưng khi nói đến “Vua” ai cũng nghĩ ngay đến vương quyền, áo bào, ngai vàng, vương miện, quyền bính, kẻ hầu người hạ, sự sang trọng… Continue reading

Ngày 21 tháng 11, Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, biểu tượng của việc hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa, cũng là ngày Anh Chị Em của hai Hội Dòng Augustino Đức Mẹ Lên… Continue reading