OAVN

Nghe cái tết sắp về thì lòng ai cũng xôn xao. Tết là gì mà ai cũng trông mong ngày đó? Xin nói đôi lời về Tết, chữ Tết ở Việt Nam là một phong tục, một mỹ tục của… Continue reading

LINH ĐẠO NƯỚC TRỜI

Khóa thường huấn của Khấn sinh OA Việt Nam

Trung Tâm Mục Vụ Thánh Martinô của tỉnh dòng Đa Minh đón các chị em Khấn sinh chúng tôi với khóa học LINH ĐẠO NƯỚC TRỜI dưới… Continue reading

25/1/2020

Quảng đại: nhận và cho

Cv 28, 9-10

“Thấy thế, các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến với ông và được chữa lành. Họ trọng đãi chúng tôi và khi chúng tôi xuống tàu, họ đã đem tới… Continue reading

24/1/2020

Hoán cải: Biến đổi con tim và tâm trí chúng ta

Cv 28, 4-6

“Người địa phương thấy con vật lủng lẳng ở tay ông  Phaolô thì bảo nhau: “Chắc chắn người này là một tên sát nhân… Continue reading

23/1/2020

Lòng hiếu khách: Chứng tá nhân đạo hiếm có

Cv 28, 2-7

“Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Họ đốt một đống lửa to và tiếp đón tất cả chúng tôi,… Continue reading