Thánh Kinh và Cầu nguyện

Gồm các bài viết liên quan đến Thánh Kinh và các suy gẫm, cầu nguyện

Như vậy là chúng ta đã bước vào Mùa Chay, cũng như mọi năm, mùa chay bắt đầu từ thứ 4 lễ Tro và kéo dài trong 40 ngày. Mùa chay được khởi đầu bằng nghi thức xức tro trên… Continue reading

19/1/2020

Soi sáng: Tìm kiếm và chiếu tỏa ánh sáng của Đức Kitô

Cv 27,20

“Đã từ nhiều ngày, chẳng thấy mặt trời hay một vì sao nào xuất hiện, còn bão vẫn thổi mạnh, nên chúng tôi mất dần… Continue reading

Lễ Hiển linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Việc Chúa sinh ra được loan báo cho mọi người biết dưới nhiều hình thức khác nhau như : lời các ngôn sứ loan báo từ nhiều thế kỷ trước, đạo… Continue reading

Giáo Hội đã thiết lập lễ Thánh Gia Thất để chỉ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của đời sống gia đình, khi mà những mối tương quan trong gia đình càng ngày càng trở nên lỏng lẻo và… Continue reading

Tin Mừng Lc 2,1-14

“Hôm nay, tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vit,… Continue reading