Cầu nguyện

các bài chia sẽ, cầu nguyện

Giáo Hội đã thiết lập lễ Thánh Gia Thất để chỉ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của đời sống gia đình, khi mà những mối tương quan trong gia đình càng ngày càng trở nên lỏng lẻo và… Continue reading

Tin Mừng Lc 2,1-14

“Hôm nay, tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vit,… Continue reading

Đức Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa làm người đã bước vào lịch sử nhân loại với một nhân tính thật, có gốc tích rõ ràng. Tin Mừng Chúa Nhật tuần IV Mùa Vọng hôm nay thuật lại gốc tích… Continue reading

“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21, 19)

Sự sống là một điều quý giá mà con người ai cũng mong muốn nắm giữ được, nhưng liệu con người có nắm giữ được một… Continue reading

CHÚA  ĐÃ  SỐNG  LẠI  THẬT !  ALLELUIA !

« Chúa Giê-su đã từ cõi chết mà sống lại vinh quang ». Đây là sứ điệp vĩ đại mà phụng vụ Lời Chúa loan báo cho chúng ta hôm nay, sứ điệp trong tâm của Ki-tô Giáo. Nếu vào thời Chúa Giê-su mà có truyền thông, báo chí như ngày nay thì cái tin động trời này hẳn là phải chiếm trang nhất nhiều số liên tiếp chứ chẳng chơi. Cá nhân tôi ví sứ điệp này như một phép lạ đức tin đổ dài trong tương lai. Những lời chứng về sự Phục Sinh của Chúa Giê-su đã vần xoay bố cục thế giới suốt chiều dài lịch sử loài người, huy hoàng có, bi lụy cũng có, nhiều người hãnh diện tin theo, cũng có vô số người nguyện chết tử đạo. Continue reading