Suy ngẫm

các suy ngẫm

19/1/2020

Soi sáng: Tìm kiếm và chiếu tỏa ánh sáng của Đức Kitô

Cv 27,20

“Đã từ nhiều ngày, chẳng thấy mặt trời hay một vì sao nào xuất hiện, còn bão vẫn thổi mạnh, nên chúng tôi mất dần… Continue reading

Giáo Hội đã thiết lập lễ Thánh Gia Thất để chỉ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của đời sống gia đình, khi mà những mối tương quan trong gia đình càng ngày càng trở nên lỏng lẻo và… Continue reading

Tin Mừng Lc 2,1-14

“Hôm nay, tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vit,… Continue reading

Đức Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa làm người đã bước vào lịch sử nhân loại với một nhân tính thật, có gốc tích rõ ràng. Tin Mừng Chúa Nhật tuần IV Mùa Vọng hôm nay thuật lại gốc tích… Continue reading

Mặc dù không còn tồn tại ở Việt Nam chế độ quân chủ nhưng khi nói đến “Vua” ai cũng nghĩ ngay đến vương quyền, áo bào, ngai vàng, vương miện, quyền bính, kẻ hầu người hạ, sự sang trọng… Continue reading