Dòng sự kiện

Chứa các tin tức từ các cộng đoàn

« Sống tương giao văn hóa », « sống hội nhập văn hóa », là những cụm từ không thể thiếu trong từ điển truyền giáo của các tu sĩ nhất là các tu sĩ dòng truyền giáo. Việc nhận thức rõ những thách thức và cơ hội mà đời sống này mang lại rất quan trọng.  Điều này càng ngày càng trở nên cấp thiết cho mỗi một tu sĩ, mỗi một cộng đoàn tu, trước những ánh nhìn phản quang của xã hội hiện đại. Những nhận thức đi từ ban sơ đến sâu sắc sẽ giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn con đường và sứ vụ tận hiến trong ánh sáng Tin Mừng. Đây cũng là một dấu chỉ thời đại mang tính ngôn sứ mà Giáo Hội không ngừng mời gọi chúng ta đào sâu hiểu biết để có những thích ứng phù hợp với những thay đổi của thời đại sống. Continue reading

“ Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay

Chị em được sống vui vầy bên nhau”

Xin mượn lời của thánh vịnh (133,1) để nói lên niềm vui của chúng tôi trong những ngày thường huấn vừa qua (06-08/08/2019) dành cho… Continue reading

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Hội Dòng chúng con xin thông báo tới quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và bạn bè về Hồng Ân Tiên Khấn và Vĩnh Khấn của… Continue reading

Chị em khấn sinh dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời ở Pháp và Bỉ, dưới sự đồng hành của sơ Claire và sơ Mathilde đã có cơ hôi gặp gỡ và học tập tại Bouscat – Bordeaux, Pháp. Chương trình kéo dài trong bốn ngày, từ ngày 5/7 đến ngày 8/7. Continue reading

Mối quan hệ liên nhân cách trong đời sống cộng đoàn là một nghệ thuật sống mà mỗi người cần trang bị, đặc biệt là những tu sĩ tương lai. Chính vì lý do đó mà ba Hội dòng chúng… Continue reading